TÍCH HỢP CRM

Biết ai đang gọi trước khi bạn nhấc máy. Tích hợp CRM hoặc hệ thống hỗ trợ chăm sóc khách hàng của bạn vào AHIT Cloud PBX. Để hồ sơ khách hàng luôn sẵn sàng, đồng thời xem họ gọi lần cuối cùng đã nói chuyện với ai. Tiết kiệm thời gian của tổng đài viên và tạo ẤN TƯỢNG cho khách hàng của bạn. Bạn sẽ giúp khách hàng hài lòng hơn, xử lý nhiều cuộc gọi hơn và bán hàng nhiều hơn! Việc tích hợp cũng cho phép bạn gọi trực tiếp từ hệ thống CRM của mình. Bấm vào một số để bắt đầu cuộc gọi và ghi nhật ký cuộc gọi cùng một lúc. Các cuộc gọi đến từ các số mới cho phép bạn tự động tạo hồ sơ khách hàng mới.

Agents – Tổng đài viên là người xử lý các cuộc gọi của khách hàng cho doanh nghiệp. Nhân viên tổng đài có thể xử lý các thắc mắc về tài khoản, khiếu nại của khách hàng hoặc các vấn đề hỗ trợ.

KYC – biết ai đang gọi.

 • Đối chiếu ID người gọi với dữ liệu trong hệ thống CRM của bạn.
 • Tạo lập hồ sơ khách hàng mới cho các số mới.
 • Ghi lại nhật ký cuộc gọi hồ sơ khách hàng. Từ đó bạn có thể xem lại lịch sử cuộc gọi.
 • Gây ấn tượng với khách hàng và tiết kiệm thời gian tìm kiếm tẻ nhạt của nhân viên.

Trao quyền cho lực lượng bán hàng và tổng đài viên của bạn.

 • Thực hiện cuộc gọi bằng một cú nhấp chuột từ ngay hệ thống CRM của bạn.
 • Tiết kiệm thời gian cho tổng đài viên bằng cách tự động hiển thị hồ sơ khách hàng.
 • Tự động loại bỏ cuộc gọi không chất lượng ra khỏi nhật ký cuộc gọi
 • Xây dựng luồng cuộc gọi tùy chỉnh để tự động hóa các câu hỏi và quy trình làm việc

Tự động hóa quy trình làm việc của khách hàng trình thiết kế luồng cuộc gọi CFD – Call Flow Designer.

 • Yêu cầu thông tin khách hàng hoặc mã hồ sơ để tiết kiệm thời gian cho tổng đài viên
 • Định tuyến cuộc gọi dựa trên số khách hàng hoặc các câu hỏi của khách hàng.
 • Định tuyến cuộc gọi dựa trên thời gian trong ngày hoặc xây dựng cuộc khảo sát qua điện thoại.
 • Định tuyến cuộc gọi (Call Routing) có nghĩa là mọi người luôn có thể tiếp cận đúng người hoặc bộ phận họ cần ngay lập tức mà không cần quay số điện thoại riêng biệt. Định tuyến cuộc gọi còn được gọi là phân phối cuộc gọi tự động (ACD: Automatic Call Distributor) và cũng hoạt động cùng lúc với tương tác trả lời tự động (IVR).