TỰ ĐỘNG HÓA LUỒNG CUỘC GỌI & TẠO VOICE APP

Tự động chuyển cuộc gọi và tạo ứng dụng thoại

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, tiết kiệm thời gian và cải thiện trải nghiệm của khách hàng với Trình thiết lập tự động chuyển cuộc gọi (CFD). Với chức năng chuyển cuộc gọi, bạn có thể tạo một lộ trình về cách xử lý các cuộc gọi đến. Với giao diện đồ họa người dùng cho phép bạn kéo thả các thành phần trong ứng dụng thoại của mình mà không cần lập trình hay tập lệnh! Trình thiết lập tự động chuyển cuộc gọi (CFD ) của bạn có chứng năng thoại nói chuyện và lắng nghe khách hàng bằng ngôn ngữ của họ, đồng thời tìm hiểu trải nghiệm của khách hàng bằng các cuộc khảo sát qua điện thoại. Với CFD, nhân viên của bạn sẽ xử lý các cuộc điện thoại hiệu quả hơn. Đổi lại, điều này sẽ làm cho khách hàng hạnh phúc hơn!

Không có lập trình viên? Không vấn đề gì.

 • Không cần lập trình – giao diện đồ họa kéo và thả.
 • Thiết kế trực quan các ứng dụng trong vài giờ thay vì vài tuần.
 • Bao gồm các thành phần điều khiển như:  điều kiện, vòng lặp và các biến.
 • Chuyển đổi văn bản thành lời nói và ngược lại với nhiều ngôn ngữ.

Dễ dàng xây dựng các ứng dụng mẫu.

 • Định tuyến cuộc gọi dựa trên thời gian trong ngày hoặc đầu vào của khách hàng.
 • Xác thực dữ liệu khách hàng trong cơ sở dữ liệu của bạn.
 • Trình quay số đi tự động & lập lịch gọi lại.
 • Triển khai cổng thanh toán bằng giọng nói.

Các tính năng cơ bản để xây dựng trình chuyển cuộc gọi.

Sẵn sàng sử dụng các tính năng có sẵn để ứng dụng trong trình chuyển cuộc gọi của bạn:

 • Phát lại. Ghi lại.Email gửi đi . Bảng chọn.
 • Xác thực. Thu thập thông tin người dùng. Thông tin thẻ tín dụng. Truy cập cơ sở dữ liệu.
 • Đọc / ghi vào tệp. Thực thi mã HTTP Request ( Thông báo yêu cầu HTTP)

Trò chuyện với khách hàng bằng chính ngôn ngữ của họ.

 • CFD ứng dụng NLP (Natural Language Processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên).
 • Tận dụng trình chuyển đổi văn bản thành giọng nói (TTS – Text to Speech) và Chuyển văn bản thành văn bản (STT – Speech to Text) của Google.
 • Công nhận hơn 120 ngôn ngữ và biến thể.
 • Có khả năng tùy chỉnh cách phát âm của từ.