PHẦN MỀM TRUNG TÂM LIÊN LẠC TRỰC TUYẾN, FACEBOOK, SMS

Trao quyền cho “contact center agents” với tất cả thông tin và kiến ​​thức về lịch sử của khách hàng ở một vị trí trung tâm. Các agents tiết kiệm thời gian quý báu mà không cần phải sàng lọc qua các dịch vụ khác nhau để có được thông tin họ cần. Trong khi khách hàng của bạn sẽ nhận được những gì họ cần nhanh hơn mà không cần phải lặp lại hai lần! Kết quả là sự hài lòng của khách hàng được cải thiện đáng kể. PBX cũng nâng cao hiệu quả của tác nhân thông qua trình thiết kế luồng cuộc gọi, cho phép bạn tự động hóa và loại bỏ những tác vụ tốn nhiều thời gian và tẻ nhạt đó. Tất cả điều này được bao gồm trong PBX mà không cần các tiện ích bổ sung hoặc mở rộng của bên thứ ba đắt tiền.

Cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

 • Hội nghị truyền hình tích hợp tối đa đến 250 người tham gia.
 • Trò chuyện trực tiếp tại thời gian thực. Tích hợp Facebook & tin nhắn văn bản cho doanh nghiệp.
 • Tùy chọn gọi lại. Đừng bỏ mặc khách hàng trong thời gian bận rộn.
 • Quản lý tương tác của khách hàng với ghi âm cuộc gọi và báo cáo chi tiết.

Tích hợp CRM & ERP.

 • Trùng ID người gọi với Microsoft 365, cơ sở dữ liệu và danh bạ CRM .
 • Click to Call: Nhấp để gọi – Khởi động cuộc gọi trực tiếp từ ứng dụng CRM.
 • Call Pop-ups: Gọi cửa sổ bật lên. Các cuộc gọi được tự động liên kết với một hồ sơ khách hàng.
 • Call journals. Tất cả các cuộc gọi được đăng nhập trong CRM.

Nhận nhiều tính năng hơn với chi phí thấp hơn.

 • Xếp hàng cuộc gọi nâng cao như Round Robin & Hunt trong 3 giây
 • Tùy chọn tùy chỉnh menu với tương tác trả lời tự động.
 • Xem trạng thái của đồng nghiệp trong văn phòng từ xa.
 • Đào tạo nhân viên trong cuộc gọi trực tiếp với tính năng Nghe và Thì thầm (Listen & Whisper).