NHÀ CUNG CẤP TRUNG KẾ SIP ĐƯỢC HỖ TRỢ

Trung kế SIP (Session Initiation Protocol) là dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ truyền thông cung cấp, sử dụng giao thức này để cung cấp kết nối thoại qua IP (VoIP).

Nhà cung cấp SIP Trunks / VoIP là một cách thuận tiện để kết nối AHIT Cloud PBX với mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN – Public Switched Telephone Network), có nghĩa là mạng điện thoại cố định (để bàn) có dây dẫn. Mỗi một khách hàng khi lắp đặt điện thoại cố định hoặc fax. Sẽ được chọn hoặc cấp một số điện thoại để liên lạc. Số liên lạc này khi hòa mạng vào mạng điện thoại cố định sẽ có quyền quay số và liên lạc với các số khác trong cùng một hệ thống.

SIP được sử dụng để thiết lâp, quản lý và chia nhỏ cuộc gọi. AHIT Cloud PBX được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp dịch vụ trung kế SIP hàng đầu trên toàn cầu. Các trung kế SIP này đã được thử nghiệm với AHIT Cloud PBX và các mẫu được cấu hình sẵn (pre-configured templates) bao gồm trong PBX giúp cấu hình nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ trung kế SIP được hỗ trợ với hệ thống tổng đài IP PBX. AHIT Cloud PBX đảm bảo rằng tất cả các mẫu từ các nhà cung cấp trung kế SIP đều được cập nhật và thử nghiệm với mọi bản phát hành để đảm bảo không có vấn đề gì phát sinh cho người dùng.