ĐỊNH NGHĨA CALL PARKING & CALL PICKUP

1. Định nghĩa Call Parking

Call Parking là một tính năng của một số hệ thống điện thoại cho phép một người tạm dừng cuộc gọi tại một máy điện thoại và tiếp tục cuộc trò chuyện từ bất kỳ máy điện thoại khác.

Ví dụ, khách hàng có thể gọi một cuộc gọi đến số điện thoại tại quầy lễ tân, nhưng mục đích cuộc gọi là gặp bộ phận sales, lễ tân có thể sẽ chuyển cuộc gọi hiện tại thành trạng thái chờ (giữ cuộc gọi) và chuyển sang một số extension của bộ phận sales, đối với người nào trong bộ phận sales sẵn sàng nghe cuộc gọi này, thì extension sẽ được nhập vào và chuyển trực tiếp sang bộ phận sales nghe máy và trao đổi với khách hàng.

  • Lợi ích Call Parking
    • Tăng khả năng giao tiếp linh hoạt
    • Tăng sự hài lòng của khách hàng

2. Định nghĩa Call Pickup

Call Pickup là thao tác để rước cuộc gọi (trượt cuộc gọi) đang đổ chuông ở một máy khác.

Ví dụ: Khi bạn nghe một cuộc điện thoại gọi đến đang reo của đồng nghiệp của bạn và bạn có thể trả lời cuộc gọi đó bằng điện thoại của bạn. Có 2 loại Call Pickup

  • Call Pickup trực tiếp: Rước cuộc gọi trực tiếp từ một line cụ thể (ví dụ line 101 rước cuộc gọi từ line 102).
  • Call Pickup theo nhóm: trong trường hợp phòng Customer Service có 5 người, sẽ có nhiều người ra ngoài để gặp khách hàng, khi cuộc gọi đến reng vào một line bất kỳ, nhân viên có mặt trong văn phòng có thể rước cuộc gọi của line đó và trả lời cuộc gọi với khách hàng.

Tính năng Call Pickup của AHIT Cloud PBX sẽ giúp bạn tăng sự hài lòng cho khách hàng, không bị nhỡ cuộc gọi nào từ khách hàng.